All Categories DrillBook Jak přenést licenci na nový počítač

Jak přenést licenci na nový počítač

Na starém počítači:

  1. Aktualizujte DrillBook. Viz téma Jak provést aktualizaci na nejnovější verzi.

  2. Proveďte zálohu dat. Viz téma Jak zálohovat data.

  3. Zvolte menu Nápověda – Přenos licence a proveďte deaktivaci vaší licence. Po deaktivaci se zobrazí vaše Sériové číslo, které pečlivě uschovejte. Při deaktivaci licence musí být počítač připojený k internetu.

V novém počítači:

  1. Přejděte na stránku http://www.drillbook.net a stáhněte si nejnovější verzi Drillbooku.

  2. Nainstalujte DrillBook do nového počítače a proveďte novou aktivaci.

  3. Obnovte data ze zálohy.

V případě ztráty počítače, krádeže nebo trvalého poškození postupujte dle pokynů uvedených v tomto tématu.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!