All Categories DrillBook Jak zálohovat data

Jak zálohovat data

Zvolte v menu aplikace položku Nástroje – Záloha, zvolte požadovaný typ zálohy a vyberte cestu, kam chcete zálohu uložit.

Zálohy ukládejte mimo pevný disk vašeho počítače, např. na flashdisk případně do cloudového uložiště (Dropbox, Google Drive, One Drive). Viz téma Bezpečné zálohování do cloudu.

Doporučujeme zálohovat data po každém použití DrillBooku.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!