All Categories DrillBook Jak provést aktualizaci na nejnovější verzi

Jak provést aktualizaci na nejnovější verzi

  1. Proveďte zálohu dat.

  2. Ukončete DrillBook.

  3. Přejděte na webovou stránku aplikace na http://www.drillbook.net a stáhněte si instalační soubor nejnovější verze.

  4. Spusťte instalační soubor a proveďte instalaci nové verze.

Během instalace postupujte dle pokynů uvedených v instalačním průvodci. DrillBook není nutné opětovně aktivovat.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!