Zvolte na symbol (hráče, objektu) v nástrojovém panelu a kliknutím levým tlačítkem myši umístěte objekt na pozici kurzoru na ploše.

Nezapomeňte po každá úpravě cvičení uložit! (Tedy po editaci či vymazání objektu nebo křivky.)