V Nástrojích klikněte na symbol rotace. Poté klikněte na objekt, u kterého chcete změnit jeho orientaci.

Nezapomeňte po každá úpravě cvičení uložit! (Tedy po editaci či vymazání objektu nebo křivky.)