V Nástrojích klikněte na ikonu šipky. Poté stiskněte levé tlačítko myši (a držte stisknuté) na objektu na ploše, který chcete přesunout. Posunem kurzoru myši změňte polohu objektu. Uvolněte levé tlačítko myši.

Nezapomeňte po každá úpravě cvičení uložit! (Tedy po editaci či vymazání objektu nebo křivky.)