V Nástrojích klikněte na symbol šipky. U křivek se zobrazí kotvící body. Uchopte (pomocí levého tlačítka myši) kotvící bod a změňte jeho polohu. Uvolněte tlačítko a změna se na ploše promítne okamžitě.

Nezapomeňte po každá úpravě cvičení uložit! (Tedy po editaci či vymazání objektu nebo křivky.)