Platí pouze pro instanci Českého svazu ledního hokeje.

Vytvořte nový nebo zvolte již vytvořený TP (nutno přepnout do režimu úprav) a použijte tlačítko Odeslat do CM.

V okně vyplňte datum (pokud není vyplněno u TP), zadejte čas, vyberte kategorii a kliknutím na tlačítko Odeslat do CM plán odešlete do Coach Managera.

Druhá možnost je poněkud komplikovanější a návod naleznete na tomto odkazu.