Přenos dat mezi aplikacemi DrillChange a DrillBook

Přenos dat, tedy cvičení a tréninkových plánů mezi aplikacemi DrillBook a DrillChange nelze provádět. Jde o dvě zcela odlišné technologie.

V plánu vývoje aplikace DrillChange máme funkci pro nahrání obrázku (místo hřiště) ke cvičení, která umožní umožní alespoň manuální import cvičení, resp. nákresů cvičení do DrillChange (z DrillBook). Cvičení ale nebude možné dále upravovat (měnit nebo mazat objekty a křivky), s výjimkou nového nákresu na nahrané pozadí (cvičení z DB).

Funkci bychom rádi integrovali do konce roku 2019.

Byla tato odpověď užitečná?

Předchozí

Práce na tabletu