Jak přenést data z DrillBook 1.0 (DFP) na nový počítač

Starší verze DrillBook 1.0 a DrillBook Footbal Pro 1.0 na počítačích s novějšími operačními systémy nefungují. Níže naleznete návod, jak přenést data do nového počítače a zároveň přejít na nový DrillBook verze 2.

Jiný postup pro záchranu Vašich data neexistuje. Nové operační systémy se staršími verzemi DrillBooku nefungují.

  1. Zakupte si licenci nového DrillBooku. Pokud se prokážete licencí DrillBook 1.0 napište nám pro zvýhodněnou cenu.
  2. Nový DrillBook nainstalujte ještě na stávající (starý) notebook. Po aktivaci a POUZE při prvním spuštění se Vám nabídne import dat ze starého DrillBooku. Importuje se vše, kromě obrázků v Archívu TP.
    • Pokud z nějakého důvodu starý notebook nefunguje, nainstalujte DrillBook na jiný počítač v Windows XP (odkaz ke stažení http://www.drillbook.eu/download/db150.exe), pošlete nám vygenerované číslo a po obdržení aktivační klíče DrillBook 1.0 aktivujte a obnovte data ze zálohy. Poté pokračujte instalací DrillBook 2 na stejný počítač a postupem uvedeným výše.
  3. Po importu proveďte zálohu dat v novém DrillBooku (tedy stále na starém notebooku) na externí médium nebo do online uložiště.
  4. Deaktivujete licenci na starém notebooku. Menu Nápověda – Přenos licence. Podrobnosti v jiném článku Databáze znalostí.
  5. Nainstalujete DrillBook na nový počítač, aktivujete licenci a obnovte data ze zálohy.

Toto je jediný možný postup pro přenos dat do nového počítače a nového DrillBooku zároveň.

Při zálohování dat nezapomeňte zálohovat data alespoň na dvě externí media (USB disk, přenosný disk) nebo do online uložiště (Google Drive, Dropbox atp.)

Byla tato odpověď užitečná?