Jak vytvořit první cvičení

  1. Spusťte DrillBook.
  2. Aplikace se spouští v modulu Grafická cvičení (menu Modul – Grafická cvičení, též ikona pro Grafická cvičení, první zleva).
  3. Zvolte Soubor – Nový (též ikona první zprava případně klávesová zkratka Ctrl+N.
  4. Vytvořte kategorie pro cvičení. Do pole Nová kategorie zapište její název a klikněte na tlačítko Vytvořit.
  5. Přepněte kartu Podkategorie a stejným způsobem vytvořte nové podkategorie.
  6. Přepněte na kartu Cvičení, stejným způsobem zadejte název cvičení a po kliknutí na tlačítko Vytvořit vyberte požadované hřiště, do kterého chcete cvičení zakreslit. Potvrďte výběr hřiště a v dialogovém okně s názvem cvičení potvrďte jeho výběr tlačítkem Vyberte.

Nyní můžete začít vytvářet své první cvičení.

Byla tato odpověď užitečná?