All Categories DrillBook Na kolika počítačích je možné DrillBook používat

Na kolika počítačích je možné DrillBook používat

Jedna zakoupená licence DrillBooku je určena k instalaci na jeden počítač. V případě výměny počítače je možné licenci převést na jiný počítač. Aktivace probíhají přes internet, tzn. před přenosem na jiný počítač je nutné provést tzv. deaktivaci licence. Viz nabídka Nápověda – Přenos licence.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!