All Categories DrillChange Jak fungují skupiny (pro sdílení cvičení a tréninkových plánů)?

Jak fungují skupiny (pro sdílení cvičení a tréninkových plánů)?

DrillChange

Skupiny slouží ke sdílení cvičení a tréninkových plánů mezi uživateli. Existují dva druhy skupin:

  • Veřejné – ke skupině se může připojit každý

  • Privátní – ke skupině se může připojit pouze uživatel, kterému správce skupiny poslal pozvánku.

Oběma typům skupin lze ještě nastavit práva pro uživatele tzn., jak může být skupina uživateli využívána:

  1. Pouze čtení – uživatel může pracovat se cvičeními a TP ze skupiny, ale nemůže (do skupiny) přidávat vlastní

  2. Čtení a zápis – uživatel může pracovat se cvičeními a TP ze skupiny a může i (do skupiny) přidávat vlastní

Nastavení typu skupiny a práv provádí správce skupiny, tedy uživatel, který skupinu vytvořil.

Každý uživatel může být členem maximálně 10 skupin.

Nezapomeňte, že cvičení (i tréninkový plán) je možné sdílet i tzv. Veřejně, tedy je přístupné úplně všem uživatelům bez ohledu na připojení ke skupinám.

Vytváření a nastavení skupin se provádí v menu Můj účet (ikona siluety v menu) – Skupiny.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!