All Categories DrillChange Nastavení zobrazení objektů (hráčů) v nástrojovém panelu

Nastavení zobrazení objektů (hráčů) v nástrojovém panelu

DrillChange

Přejděte do menu Můj účet (ikona siluety) Nastavení a zvolte, které objekty (hráče) chcete v zobrazovat v panelu nástrojů.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!