All Categories DrillChange Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu?

Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu?

DrillChange

Vytvořte nový tréninkový plán nebo aktivujte plán již vytvořený (první ikona ve sloupci Úpravy).

Nyní přejděte do detailu plánu (druhá ikona Nastavení ve sloupci Úpravy) a zvolte odkaz Přidat cvičení. Případně rovnou po vytvoření (aktivaci) plánu přejděte do modulu Cvičení, vyhledejte požadované cvičení a v seznamu vyhledávání nebo detailu cvičení zvolte Přidat do TP.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!