All Categories DrillChange Kreslení – Umístění objektů

Kreslení – Umístění objektů

DrillChange

Zvolte na symbol (hráče, objektu) v nástrojovém panelu a kliknutím levým tlačítkem myši umístěte objekt na pozici kurzoru na ploše.

Nezapomeňte po každá úpravě cvičení uložit! (Tedy po editaci či vymazání objektu nebo křivky.)

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!