All Categories DrillBook Jak provést manuální zálohu dat

Jak provést manuální zálohu dat

Tento způsob zálohování data doporučujeme využít pouze v krajní nouzi, např. pokud dojde k poškození počítače a je nutné zachránit alespoň data z pevného disku. 

Návod je určen pro OS Windows 10. Pro nižší verze Windows 8 a Windows 7 postupujte obdobně, lišit se mohou pouze náhledy Průzkumníka souborů

1/ Otevřete Průzkumníka souborů a na kartě Zobrazení povolte zobrazení skrytých položek.

2/ Vyhledejte cestu k datové složce DrillBooku a proveďte její zálohu.

POZOR, JAKÝKOLIV NEODBORNÝ ZÁSAH DO TÉTO SLOŽKY (smazání souboru či složky, přejmenování atp.) MŮŽE ZPŮSOBIT NEFUNKČNOST DRILLBOOKU A ZTRÁTU DAT!

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!