All Categories DrillBook Jak aktivovat DrillBook

Jak aktivovat DrillBook

Spusťte DrillBook, zvolte nabídku Nápověda – Aktivovat, zvolte jazyk, sport a zadejte vaše sériové číslo.

Během aktivace MUSÍ být počítač připojen k internetu!

Sériové číslo pečlivě uschovejte pro případný přenos licence na jiný počítač nebo komunikaci se zákaznickou podporou. Bez sériového čísla, variabilního symbolu objednávky nebo aktivačního emailu vás nejsme schopni identifikovat jako vlastníka licence a nemůžeme poskytovat zákaznickou podporu.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!