All Categories DrillBook Jak obnovit data ze zálohy

Jak obnovit data ze zálohy

Zálohovaná data DrillBooku se ukládají do souboru s příponou ZIP, ale jde o formát, který je možné použít pouze v DrillBooku. Běžný komprimační program (WinRAR, WinZIP) takto vytvořený ZIP soubor neotevře.

Pro obnovu dat použijte menu Nástroje – Obnova dat a vyhledejte záložní soubor.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!