All Categories DrillBook Jak zakreslovat křivky (pohyb)

Jak zakreslovat křivky (pohyb)

Zvolte levým tlačítkem myši požadovanou křivku. Výchozí nastavení zakreslí na konci křivky symbol šipky, pokud požadujete jiné, vyberte je následným klepnutím levého tlačítka myši na požadovaný symbol zakončení křivky. Stejným způsobem zvolte požadovanou barvu křivky (lze následně změnit i po zakreslení na plochu).

Klikněte levým tlačítkem myši na plochu, kde chcete zahájit kreslení křivky. Táhněte kurzor myši v požadovaném směru a levým tlačítkem myši klikněte při každém požadovaném lomu křivky. Pro dokončení klikněte levým tlačítkem myši na finální bod a následně klikněte jednou pravým tlačítkem.

Nyní můžete stejným způsobem zakreslit okamžitě další křivku.

Pokud chcete ukončit kreslení křivky a přejít třeba k editaci objektů na ploše, klikněte po dokončení (kliknutí pravým tlačítkem myši) ještě jednou pravým tlačítkem. Tím uzavřete malování vybraného symbolu.

Druhé kliknutí pravým tlačítkem myši není nutné, pokud po ukončení kreslení křivky přejdete k výběru dalšího objektu z menu.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!