All Categories DrillBook Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu

Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu

Cvičení lze zařadit do Tréninkového plánu třemi způsoby.

  1. V modulu Tréninkové plány zvolte menu Soubor – Přidat hru a vyhledejte požadované cvičení dle názvu

  2. V modulu Grafická cvičení zvolte menu Soubor – Zařadit do tréninkového plánu, případně použijte klávesovou zkratku CTRL+L

  3. V modulu Prohlížeč cvičení vyhledejte požadované cvičení, stiskněte levou klávesu CTRL a klikněte levým tlačítkem myši na požadované cvičení (bez klávesy CTRL otevřete zvolené cvičení v modulu Grafická cvičení).

Tréninkový plán je možné vytvořit před zahájením vkládání cvičení, případně při vkládání prvního cvičení pokud nebyl tréninkový plán dosud nastaven.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!