All Categories DrillBook Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu

Jak zařadit cvičení do tréninkového plánu

Cvičení lze zařadit do Tréninkového plánu třemi způsoby.

  1. V modulu Tréninkové plány zvolte menu Soubor – Přidat hru a vyhledejte požadované cvičení dle názvu

  2. V modulu Grafická cvičení zvolte menu Soubor – Zařadit do tréninkového plánu, případně použijte klávesovou zkratku CTRL+L

  3. V modulu Prohlížeč cvičení vyhledejte požadované cvičení, stiskněte levou klávesu CTRL a klikněte levým tlačítkem myši na požadované cvičení (bez klávesy CTRL otevřete zvolené cvičení v modulu Grafická cvičení).

Tréninkový plán je možné vytvořit před zahájením vkládání cvičení, případně při vkládání prvního cvičení pokud nebyl tréninkový plán dosud nastaven.

Was this article helpful?