All Categories DrillBook Jak používat modul Taktika

Jak používat modul Taktika

Animace cvičení v modulu Taktika využívají tzv. časovou osu.

  1. Vytvořte nové cvičení

  2. Umístěně na plochu objekty do výchozího stavu a klikněte na tlačítko Zaznamenat všechny objekty (červené kolečko). Tím uložíte pozici objektů na časové ose, na prvním snímku.

  3. Na časové ose zvolte další pole (klikněte do časové osy), posuňte objekty na pozici, ve které se mají v daný okamžik nacházet a kliknutím na tlačítko Zaznamenat všechny objekty uložte pozici všech objektů.

V přiloženém náhledu nalezete umístění používaných prvků.

Pokud chcete upravit zaznamenanou animaci, klikněte na tlačítko Zobrazit křivky pohybu a posunem kotvících bodů upravte cestu animovaného objektu. Dále je možné např. měnit rychlost animace posuvníkem, zaznamenat pozici pouze vybraných objektů ad.

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!