All Categories DrillBook Přenos dat mezi aplikacemi DrillBook a DrillChange

Přenos dat mezi aplikacemi DrillBook a DrillChange

Přenos dat, tedy cvičení a tréninkových plánů mezi aplikacemi DrillBook a DrillChange nelze provádět. Jde o dvě zcela odlišné technologie.

V plánu vývoje aplikace DrillChange máme funkci pro nahrání obrázku (místo hřiště) ke cvičení, která umožní umožní alespoň manuální import cvičení, resp. nákresů cvičení do DrillChange (z DrillBook). Cvičení ale nebude možné dále upravovat (měnit nebo mazat objekty a křivky), s výjimkou nového nákresu na nahrané pozadí (cvičení z DB).

Was this article helpful?

Thanks for your feedback!