Databáze znalostí : DrillBook (CZ)
Jak používat modul Taktika
Zveřejnil Miroslav Hes dne 07.06.2017 22:08

Animace cvičení v modulu Taktika využívají tzv. časovou osu.

1. Založte nové cvičení

2. Umístěně na plochu objekty do výchozího stavu a klikněte na tlačítko Zaznamenat všechny objekty (červené kolečko). Tím uložíte pozici objektů na časové ose, na prvním snímku.

3. Na časové ose zvolte další pole (klikněte do časové osy), posuňte objekty na pozici, ve které se mají v daný okamžik nacházet a kliknutím na tlačítko Zaznamenat všechny objekty uložte pozici všech objektů.

V přiloženém náhledu nalezete umístění používaných prvků.

Pokud chcete upravit zaznamenanou animaci, klikněte na button Zobrazit křivky pohybu a posunem kotvících bodů upravte cestu animovaného objektu.  Dále je možné např. měnit rychlost animace posuvníkem, zaznamenat pozici pouze vybraných objektů ad.